Autofiscaliteit voor vennootschappen

Voor 2018 en 2019 zijn de ‘gewone’ autokosten (aankoop, onderhoud, enz.) aftrekbaar in de vennootschapsbelasting voor een percentage dat varieert van 50% tot 120% in functie van de CO2 -uitstoot. Hoe lager die CO2, hoe hoger het percentage, en omgekeerd.

Vanaf 2020 wordt er rekening gehouden met effectieve CO2 –uitstoot van elke auto (wet 25.12.2017; BS 2912.2017). Daarom zal men niet langer met schrijven werken, maar het aftrekpercentage berekenen volgens een formule. Passen we die toe op een diesel van 116 g, dan zal die voor 62% aftrekbaar zijn, terwijl een diesel van
145 g nog slechts voor 47,5% aftrekbaar zal zijn.
Andere beperkingen : aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%; auto’s onder 200 g uitstoot is de aftrek minimaal 50% en maximaal 100%.

De nieuwe regeling zal pas in 2020 in werking treden. In 2018 en 2019 blijft de huidige regeling dus nog doorlopen. Vanaf 2020 zal de minder gunstige regeling echter ook direct gelden voor wagens die al van voordien in gebruik zijn; die zal dan trouwens ook voor de brandstofkosten gelden, waardoor die dus niet meer per definitie voor 75% aftrekbaar zullen zijn.

Is uw huidige wagen nog niet afgeschreven in 2020, dan zal de nieuwe formule vanaf dan ook voor die wagen gelden. Als u in de komende twee jaar een nieuwe auto gaat kopen, kunt u eventueel wel al anticiperen op de nieuwe regels door te kiezen voor een lage(re) CO2.

Een volledig elektrische wagen, zoals bv. een Tesla, blijft nog twee jaar voor 120% aftrekbaar, maar vanaf 2020 zal die aftrek dalen tot 100% (ook voor auto’s die al in gebruik zijn).

Voor de plug-in hybride (bv. Porsche Cayenne S e-Hybrid, BMW X5 40e, enz.) zal men, tenzij hij al vóór 1 januari 2018 aangekocht is, vanaf 2020 niet meer naar de ‘fake’ lage CO2 van de hybrideversie kijken, maar naar de hogere CO2 van de niet-hybrideversie van hetzelfde model. Hierdoor zal het aftrekpercentage serieus dalen.