De boete voor vennootschappen die niet voorafbetalen, bedraagt ook dit jaar 6,75%. Het is dus aangewezen om tijdig voorafbetalingen te doen indien u een belastbare winst verwacht voor 2022 en de ‘vermeerdering’ wil vermijden.

Meer info: