Nieuwe lijst fake hybrides

Nieuwe lijst fake hybrides

Fake hybrides? Dat is in de praktijk de benaming voor sommige hybride auto’s waarvoor een afwijkende fiscale regeling geldt. Meer bepaald gaat het om plug-inhybrides, aangeschaft sinds 01.01.2018, die een te lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) of een te...
Flitscontroles door sociale inspectie in 2021: bereid je voor !

Aftrek autokosten vanaf 01.01.2020

Aftrek autokosten vanaf 01.01.2020 Vroeger Vroeger werd de fiscale aftrekbaarheid berekend op basis van grensgetallen opgesteld afhankelijk van de CO²-uitstoot van de wagen en brandstof. Dieselwagens Benzinewagens CO²-uitstoot Aftrekbaarheid CO²-uitstoot...
eBox

eBox

Onlangs besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten in de inkomstenbelastingen via de eBox van de FOD Financiën te versturen. Een recent Koninklijk Besluit zette dit om in de praktijk. Dit besluit is op 1 oktober 2019 in werking getreden. De eBox is de...