Onlangs besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten in de inkomstenbelastingen via de eBox van de FOD Financiën te versturen. Een recent Koninklijk Besluit zette dit om in de praktijk. Dit besluit is op 1 oktober 2019 in werking getreden.

De eBox is de persoonlijke en beveiligde elektronische mailbox die elke burger en onderneming ontvangt en waar de overheid officiële documenten digitaal naartoe kan sturen.

De eBox werd in het leven geroepen in het kader van de overheid. Sindsdien kent de verzending via de eBox een steeds groter succes bij de overheidsinstanties. Ze kunnen elektronisch communiceren met burgers en bedrijven en zo papier besparen. Bovendien heeft verzending via de eBox dezelfde juridische waarde als verzending per post.

Het koninklijk besluit bepaalt dat de FOD Financiën alle aanslagbiljetten, die sinds 1 oktober 2019 werden opgesteld via eBox, zal versturen naar burgers die hun eBox hebben geactiveerd. De belastingadministratie zal niet langer gebruik maken van het internetbankingsysteem (zoomit) om de aanslagbiljetten in de personenbelasting elektronisch te verzenden.

Aanslagbiljetten die vóór 1 oktober 2019 werden opgesteld zullen nog op papier worden verstuurd, zelfs als de eBox ondertussen  werd geactiveerd.

Als u uw aanslagbiljet in digitale vorm wilt ontvangen, dan moet u vooraf uw eBox activeren. Door die activering geeft u uw uitdrukkelijke toestemming om uw aanslagbiljet uitsluitend elektronisch te verzenden op het beveiligd platform van de federale staat. Zodra uw aanslagbiljet beschikbaar is op MyMinfin wordt u dit gemeld via een bericht in de eBox.

Als u gehuwd bent of wettelijk samenwoont, dan moet u allebei uw eBox activeren om het aanslagbiljet elektronisch te ontvangen. Wanneer er een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en slechts één van beide partners zijn eBox heeft geactiveerd, stuurt de belastingadministratie hen het baanslagbiljet via brief.

Verwacht wordt dat de komende jaren steeds meer officiële documenten elektronisch zullen worden verstuurd via de eBox van de FOD Financiën of van andere federale instellingen. Als u al gebruik maakt van een platform zoals Doccle, Bpost bank of TrustO, kunt u er ook uw eBox aan koppelen.

Als u echter uw aanslagbiljetten per post wilt blijven ontvangen, is het voldoende dat u uw eBox niet activeert. De wet bepaalt dat de openbare diensten enkel met burgers mogen communiceren via de eBox als ze vooraf hun toestemming hebben gegeven. Bovendien kunt u uw toestemming altijd intrekken.