Het belang van mentaal welzijn op de werkvloer staat sinds de coronacrisis een stuk hoger op de agenda. Niet alleen stijgt het aantal Belgen met een burn-out of depressie jaar na jaar, werknemers eisen ook steeds vaker dat bedrijven een plan hebben om het mentaal welzijn van hun personeel te verbeteren en de connectie te bevorderen. Dat bleek uit een eerder onderzoek van Acerta bij 2.000 werkende Belgen. Voor zelfstandigen is de situatie anders: zij moeten zelf instaan voor hun work-life balans, kunnen niet aankloppen bij een werkgever om (extra) maatregelen te nemen en kunnen ook niet altijd terugvallen op directe sociale steun van collega’s. Bovendien weten zelfstandigen niet wat er op het einde van de maand op hun rekening zal staan, en dat geeft hen een vorm van financiële stress die werknemers niet hebben.

Om te peilen naar het mentaal welzijn van zelfstandigen én om hun mentale weerbaarheid te verbeteren, lanceert Acerta nu het project ‘Veerkrachtig Ondernemen’.

Christine Festjens, Managing Director divisie Starters & Zelfstandigen bij Acerta: “Ons innovatief project Veerkrachtig Ondernemen heeft als doel om in te zetten op de preventie en sensibilisering van psychosociale risicofactoren bij zelfstandigen. Er bestaan al heel wat wetenschappelijk onderbouwde methodieken om mentaal welzijn van werknemers te bevorderen. Alleen zijn die tot nog toe niet op maat gemaakt van zelfstandigen. Met Veerkrachtig Ondernemen willen we daar verandering in brengen. Vanaf begin 2023 kunnen zelfstandigen via een zelfscan en een e-learning platform hun mentaal welzijn opkrikken.”

Allereerste welzijnsbarometer peilt naar mentale weerbaarheid

De welzijnsbarometer polst via een wetenschappelijke onderbouwde vragenlijst naar het mentale welzijn van zelfstandigen in hun specifieke werkcontext. De metingen zullen elke drie maanden herhaald worden. De barometer brengt op die manier niet alleen patronen in kaart, maar levert ook voorspellingen op. Die kunnen gebruikt worden om het beleid – binnen het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk – vorm te geven. Zelfstandigen kunnen deelnemen aan de barometer via www.veerkrachtigondernemen.be.

Christine Festjens licht deze eerste fase toe: “Gezien de nood hoog is omwille van de opeenvolgende crisissen met de huidige energiecrisis als exponent, schakelen ook wij een versnelling hoger en lanceren we nu al een aantal concrete initiatieven om zelfstandigen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Vooreerst, brengen we op kwartaalbasis een welzijnsbarometer uit om de mentale en financiële toestand van de zelfstandige in kaart te brengen maar ook om duidelijk te maken dat hij/zij er niet alleen voorstaat. Bijkomend bieden we voor hem/haar op www.veerkrachtigondernemen.be een overzicht van alle financiële steunmaatregelen, getuigenissen van collega-ondernemers en een dagelijks 10-minuten plan dat in de praktijk echt werkt.”

Zelfscan en online workshops voor zelfstandigen

Vanaf begin 2023 kunnen zelfstandigen ook zelf hun mentale welzijn een boost geven op het online e‑learning platform www.veerkrachtigondernemen.be, dat Acerta samen met de externe preventiedienst IDEWE zal opstarten. Eerst zullen de zelfstandigen een zelfscan – op basis van wetenschappelijke modellen – kunnen invullen die hen inzicht geeft in onderliggende risicofactoren die voor hen gelden. De preventiemodules worden aangeboden in de format van e-learning, online advies en/of workshops voor de zelfstandige. De respondenten zullen kunnen beslissen welke modules ze volgen en op welke manier.

Minister van Zelfstandigen David Clarinval: “Met het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat we vorig jaar hebben opgestart, willen we het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder maken. Mentaal welzijn moet een topprioriteit zijn in ons bedrijfsleven. Niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandigen. Daarom ondersteunen we mooie en innovatieve projecten die de mentale weerbaarheid van zelfstandigen te versterken.”