Nieuwe lijst fake hybrides

Nieuwe lijst fake hybrides

Fake hybrides? Dat is in de praktijk de benaming voor sommige hybride auto’s waarvoor een afwijkende fiscale regeling geldt. Meer bepaald gaat het om plug-inhybrides, aangeschaft sinds 01.01.2018, die een te lichte batterijcapaciteit (< 0,5 kWh/100 kg) of een te...
Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina?

Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina?

Dan moet u er volgende informatie op vermelden. Bijna elke onderneming heeft de dag van vandaag zijn eigen website of Facebookpagina. Zo kan de consument zijn leverancier, of overheid haar online vinden. Heel wat ondernemingen weten niet dat hun website een aantal...
Afrondingsregels

Afrondingsregels

Hoe de afrondingsregels tot op 5 eurocent toepassen? Vanaf 1 december 2019 moet je als ondernemer cashbetalingen verplicht afronden tot op 5 eurocent. Hiermee komt een einde aan de ”rosse” muntjes van 1 en 2 cent. Maar hoe doe je dat nu precies? Hoe moet je afronden?...
eBox

eBox

Onlangs besliste de belastingadministratie om de aanslagbiljetten in de inkomstenbelastingen via de eBox van de FOD Financiën te versturen. Een recent Koninklijk Besluit zette dit om in de praktijk. Dit besluit is op 1 oktober 2019 in werking getreden. De eBox is de...
Mag uw papieren aandelenregister weg?

Mag uw papieren aandelenregister weg?

Zowel volgens het oude vennootschapsrecht (art. 233-237 W.Venn) als het nieuwe (art. 5:23-5:29 WVV), moet in bv(ba) een register bijgehouden worden van de aandelen. Voor eventuele schade die het gevolg is van het niet (correct) bijhouden van dit register kunt u als...