Uw partner in het boekhouden

Fiduciaire VDH is een dynamisch en gereputeerd kantoor in Sint-Niklaas waar we aan boekhouding en fiscaliteit doen op een kwalitatief hoogstaand niveau. We begeleiden u graag van bij de start tot de finish. Ons cliënteel bestaat uit zelfstandige ondernemers, vrije beroepen, KMO’s en vennootschappen met uitzondering van VZW’s. De beroepsactiviteiten van ons cliënteel zijn zeer divers.

We zijn een boekhoudkantoor dat gaat voor persoonlijke service en kwaliteit. Wij geven u graag advies op maat en willen uw partner zijn bij het helpen uitbouwen van uw onderneming. U kan bij ons ook terecht voor de meer specifieke materies rond uw bedrijfsvoering en we hebben een groot netwerk van experten om u steeds te best mogelijke service en advies te kunnen bieden. We bieden u ook de mogelijkheid om alle boekhoudkundige documenten digitaal te bezorgen aan ons kantoor en om online uw boekhouding mee te kunnen opvolgen.

Raadgeving en bijstand

  • Begeleiding bij de aanvang van uw activiteit waaronder de keuze tussen een eenmanszaak of vennootschap.
  • Registratie bij de verschillende administraties zoals KBO, BTW, sociaal verzekeringsfonds enz..
  • Hulp bij het opstellen van een financieel plan g.v. de oprichting, een investeringsoverweging of een kredietonderhandeling.
  • Bespreking en analyse van tussentijdse boekhoudkundige resultaten.
  • Advies inzake fiscale optimalisaties op maat van uw onderneming.
  • Analyse van de rentabiliteit van uw onderneming. In functie daarvan kunnen wij voorstellen formuleren om de gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren op korte en lange termijn inclusief de opvolging.
  • Begeleiding bij de omvorming, overlating of stopzetting van uw zaak.

 

 

Boekhouding

  • Raadgeving betreffende de boekhoudkundige en administratieve organisatie.
  • Voeren van een vereenvoudigde of volledige boekhouding.
  • Bepalen van het boekhoudkundig resultaat en opstellen van tussentijdse staten van activa en passiva.
  • Rapportering volgens uw behoeften.
  • Eindejaarsafsluiting en opmaken van de balans en jaarrekening.

Fiscaal

  • Vervullen van administratieve formaliteiten betreffende diverse fiscale verplichtingen.
  • Invullen en indienen van elektronische aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting, BTW, roerende voorheffing e.d. ..
  • Verdediging van de belangen van de cliënt bij de fiscale administraties naar aanleiding van een controle, bezwaar ..