Mijn leverancier vergist zich van btw-tarief.

Bij ontvangst van uw aankoopfacturen ontdekt u dat één van uw leveranciers maar 6% btw aanrekende voor bepaalde goederen, terwijl daarvoor een btw-tarief van 21% geldt. Wat maakt het uit, denkt u. Die btw is sowieso fiscaal aftrekbaar voor u, dus maakt het noch voor u, noch voor de schatkist financieel een verschil. Conclusie: u laat het zo. Is het wel zo simpel?

U heeft er alle belang bij om dit recht te zetten en aan uw leverancier een gecorrigeerde factuur te vragen. Ook al lijkt het op het eerste gezicht een onschuldige vergissing, waarbij geen van de betrokken partijen schade lijdt.

Bij fiscale controles kijkt de btw-administratie strikt toe op de correcte naleving van de regels inzake facturatie. Alleen een correcte factuur heeft voor de btw-administratie bewijskracht. Zodra er één opvallende fout in de factuur staat, kan de btw-administratie dat aangrijpen om de volledige transactie in vraag te stellen en de btw-aftrek te verwerpen. Gevolg: de afgetrokken btw (in dit geval verhoogd van 6% naar 21%) zal alsnog moeten worden betaald. Besef dat u in deze mee hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de verschuldigde btw omdat u heeft nagelaten een gecorrigeerde factuur te vragen. De btw-administratie kan met andere woorden net zo goed bij u als bij uw leverancier aankloppen om het openstaande btw-bedrag op te eisen.