Zoals u weet moeten wij elk jaar de jaarrekening indienen bij de zgn. Balanscentrale. Dat is een afdeling van de NBB, die onlangs aankondigde dat ze voor het verzamelen van jaarrekeningen werkt aan een nieuwe toepassing, die ze begin 2022 in gebruik zal nemen. Een van de wijzigingen die deze nieuwe toepassing met zich meebrengt is dat de Balanscentrale de mededeling van de indiening van de jaarrekening enkel nog zal versturen via de e-Box Enterprise. De verzending per post wordt afgeschaft.

E-Box Enterprise

Dit is een gratis elektronische brievenbus voor alle officiële communicatie tussen overheidsinstellingen en uw vennootschap. Ze wordt nu al gebruikt door o.a. de RSZ, de fiscus en de FOD Justitie en binnenkort dus ook door de NBB. Per vennootschap is er maar één e-Box Enterprise, maar die kan wel meerdere gebruikers hebben. U beheert zelf wie binnen uw vennootschap de e-Box Enterprise kan gebruiken.

Het is dus aangeraden deze E-Box Enterprise te activeren

Ga naar https://www.eboxenterprise.be

Daar kunt u via uw e-ID, Itsme of een andere digitale sleutel (nodig om uw vennootschap in CSAM te registreren) in vier stappen de activering in orde brengen.