We zouden hierover liever niet adviseren, maar een verwittigd man of vrouw is er twee waard. Wanneer je failliet gaat, weet dan dat je binnen de drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis, een verzoek tot kwijtschelding van je schulden moet je richten aan de rechtbank. Als je te laat bent, kan je niet meer vragen om je (rest)schulden kwijt te schelden.

Dat is een relatief nieuwe verplichting die ingevoerd is door de nieuwe faillissementswet de op 1 mei 2018 in werking is getreden. Voor die wet kon de rechter het faillissement enkel afsluiten als hij uitspraak had gedaan over de verschoonbaarheid of kwijtschelding. Dat gebeurde dus automatisch. Nu is de situatie dus anders. Door die nieuwe wet kan je , als je nu failliet gaat, dus enkel kwijtschelding van je (rest)schulden bekomen als je dat zelf aanvraagt. Het gebeurt niet automatisch, je moet het zelf aanvragen.  

Die aanvragen moet je doen voor het neerleggen van een verzoekschrift
– bij je aangifte van faillissement;
– in het online platform Regsol ten laatste drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad, zelfs wanneer de faillissementsprocedure is afgesloten voor het verlopen van die termijn.

Daarna maakt de curator een verplicht verslag op binnen de maand waarin hij nagaat of je kennelijk grove fouten hebt gemaakt die hebben bijgedragen tot faillissement. Elke belanghebbende, waaronder het Openbaar Ministerie en de curator, kan vragen dat de kwijtschelding slechts voor een deel wordt toegekend of volledig wordt geweigerd.

Wanneer je de aanvraag tot kwijtschelding niet of te laat doet dan zijn de gevolgen dus groot: je kan dan geen kwijtschelding van je schulden meer vragen, waardoor je mogelijks nog heel lang zal mogen afbetalen. Het is daarom aan te raden om je te laten bijstaan door een expert!