Doet je deze voorafbetalingen niet, dan rekent de fiscus een belastingvermeerdering aan: een soort interest op je laattijdige betaling. Opgelet: sinds het Zomerakkoord is die belastingverhoging verdrievoudigd. Hou de deadlines dus strikt in de gaten.

Er zijn vier tijdstippen waarop je voorafbetalingen aan de fiscus moet doen. Als je boekjaar samenvalt met het kalenderjaar gaat het om 12 april 2021, 12 juli 2021, 11 oktober 2021 en 20 december 2021. In principe kan je dus tot 20 december wachten om je voorafbetalingen te doen.

Maar let op: de voorschotten geven je recht op een vermindering van je belastingverhoging, en dat percentage daalt naarmate je later stort:

  • Voorafbetaling vóór 12 april: 9% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 12 juli: 7,5% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 11 oktober: 6% belastingvermindering
  • Voorafbetaling vóór 20 december: 4,5% belastingvermindering

Idealiter stort je vóór 12 april al 75% van jouw geschatte belasting aan de fiscus door.

 

Zelfstandigen en vrije beroepen: https://financien.belgium.be/nl/zelfstandigen_vrije_beroepen/voorafbetalingen

Vennootschappen: https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting/voorafbetalingen